Orthodontie (beugels)

De gedachte dat het dragen van een beugel alleen voor kinderen is, is een misvatting. We weten inmiddels, dat het mogelijk is om tanden en kiezen gedurende het gehele leven te bewegen in het omliggende bot.

Orthodontie behandelingen zijn mogelijk voor kinderen en voor volwassenen. Wij maken bij Tandartspraktijk Kooistra onder andere gebruik van het onzichtbare beugels (Clearbrace en Invisalign) en het Damon bracket system. Damon is ook leverbaar is in een esthetische variant, Damon Clear. Zo valt een slotjesbeugel minder op.

In een aantal gevallen ontstaat een situatie dat de onderkaak en de bovenkaak niet met elkaar in verhouding zijn en/of staan de tanden en kiezen onregelmatig en kan het zijn dat de tanden en kiezen niet goed op elkaar gaan passen. Het mooier maken van uw gebit door uw tanden en kiezen recht te laten zetten door middel van een beugel is dan één van de mogelijkheden.

Bij Tandartspraktijk Kooistra werken wij met verschillende systemen. Het is afhankelijk van je persoonlijke behandelplan welke beugel je krijgt.

Intake:

Het is nodig om voorafgaand aan het plaatsen van de beugel de gebitssituatie in kaart te brengen en goed te documenteren. Dit doen wij tijdens de ‘orthodontie intake’. Tijdens deze intake wordt u gezien door een van de orthodontie assistentes. Deze zullen u tijdens de intake een aantal vragen stellen.

Er wordt vervolgens een fotoreportage gemaakt van uw mond , uw gebit en uw gezicht. Lachend en met de mond gesloten. Ook worden röntgenfoto’s gemaakt om de kaken in overzicht en positie te beoordelen. Aanvullend daarop worden er ook afdrukken gemaakt van uw bovenkaak en onderkaak. In sommige gevallen kunnen wij tegenwoordig scannen in plaats van happen! Dit kan helaas nog niet bij iedereen.

Vervolgens worden alle gegevens beoordeelt door een tandarts voor orthodontie om de ‘afwijking’ te typeren en om te komen tot een behandelplan. Na ongeveer 4 weken wordt een afspraak gemaakt voor het bespreken van het plan.

De behandeling wordt uitgevoerd in teamverband. De  behandelingen voeren de tandartsen voor orthodontie uit in samenwerking met onze ervaren, bekwame en daartoe opgeleide mondzorgkundigen en orthodontie assistentes.

Type beugels:

Er is een grote variëteit aan beugels. De typering van de afwijking bepaalt de keuze van apparatuur. Binnen onze praktijk is de vraag naar een onzichtbare beugel groot. Wij werken met 3 merken: Invisalign, SureSmile en Clearbraces Invisalign , SurSmile en Clearbraces is een onzichtbare beugel die wij gebruiken als hulpmiddel voor het verkrijgen van optimale functionaliteit en esthetiek van je tanden en kiezen. Met de CEREC Omnicam wordt het gebit in gescand. De 3D scan dient als basis voor het digitale behandelplan. Invisalign en Clearbraces is een doorzichtige beugel gemaakt van kunststof. Hij is dun, transparant en uitneembaar. Met behulp van een computersimulatie wordt een reeks doorzichtige bitjes gemaakt. Met deze bitjes worden de tanden en kiezen recht gezet.

Inschrijven?

Wij nemen doorlopend nieuwe klanten aan! Klik op de knop hieronder voor meer informatie of om uzelf bij ons on te schrijven.