Tarieven mondzorg

Wij hanteren vaste tarieven voor alle behandelingen. Deze zijn vastgesteld door de overheid. De tarieven en prestatielijsten worden ieder jaar bepaald door de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA). Bij sommige behandelingen wordt bovenop het vastgestelde tarief een bedrag voor materiaalkosten en techniekkosten berekend.

 

Op verzoek kunnen wij voorafgaande aan de behandeling een begroting opstellen voor de te verwachten kosten. Voor de actuele tarievenlijst mondzorg en achtergrondinformatie verwijzen wij u naar de website van onze beroepsorganisatie: klik hier voor de tarieven mondzorg 2023 bij de NZA.

Voor verdere vragen kunt u zich richten tot onze receptioniste. Contact opnemen via ons contactformulier kan uiteraard ook.

Facturatie

Als uw zorgverzekeraar een gedeelte van uw rekening vergoedt, staat dit duidelijk op de rekening. Wat overblijft betaalt u aan Infomedics. Heeft u een vraag over de hoogte van de vergoeding op uw rekening? Neem dan contact op met uw ons of met de zorgverzekeraar. Staat er geen vergoeding op de rekening? Betaal dan alles aan Infomedics en controleer daarna of u de rekening nog kunt indienen bij uw zorgverzekeraar. Op de website van Infomedics (www.infomedics.nl) kunt u veel zaken rondom de betaling van uw rekening snel en eenvoudig regelen,

Wat gebeurt er met uw gegevens?

Om rekeningen snel en correct te kunnen verwerken, delen wij uw gegevens met Infomedics. Infomedics doet er alles aan om uw gegevens maximaal te beveiligen, uiteraard voldoen zij aan alle geldende wetten en regels rondom privacybescherming. Informatie over hoe Infomedics omgaat met de bescherming van privacygevoelige informatie vindt u op www.infomedics.nl.

Inschrijven?

Wij nemen doorlopend nieuwe klanten aan! Klik op de knop hieronder voor meer informatie of om uzelf bij ons on te schrijven.

 

Betalingsvoorwaarden Infomedics

In opdracht van ons verstuurt en incasseert Infomedics rekeningen voor de zorg die u heeft gehad. Infomedics voldoet hierbij uiteraard aan alle (privacy) wet- en regelgeving, zowel de regels die van toepassing zijn op ons als zorgaanbieder, als aan de regels die vanuit de wet gelden voor Infomedics.
Als u de rekening niet voor de vervaldatum heeft betaald, dan bent u in verzuim zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist. Omdat u het uiteraard vergeten kunt zijn, krijgt u een herinnering waarbij u wordt gevraagd de rekening alsnog te voldoen, binnen 15 dagen nadat u deze heeft ontvangen. Mocht de betaling binnen deze gestelde datum uitblijven, dan brengt Infomedics rente en incassokosten in rekening