DE PRAKTIJK

Wij werken binnen de praktijk alleen met BIG geregis treerde tandartsen en medewerkers.

Een BIG is een databank, waarin officiële erkende gezondheidswerkers zijn geregistreerd.

De praktijk is tevens geregistreerd bij het KRT.
De afkorting KRT staat voor Kwaliteit Register Tandartsen. 
Het is een onafhankelijke, openbare kwaliteitsregister van praktiserende tandartsen in Nederland. De ontwikkeling binnen de tandheelkunde volgen elkaar snel op. 
Het KRT slaat een brug tussen deskundige, professionele mondzorg en tevreden patiënten. Ook hanteert het KRT registratienormen. Tandartsen die aan de normen van het kwaliteitsregister voldoen worden opgenomen in het register.

Waarden als kwaliteit, betrouwbaarheid, integriteit en transparantie staan bij ons hoog in het vaandel.

Voor meer informatie kunt u kijken op www.krt.nu
                                                                 krt logo
 

 

De medewerkers van tandartspraktijk Kooistra zijn allemaal enthousiast, innovatief en werklustig.
Ze zijn continu bezig met de nieuwste en beste ontwikkelingen, hierdoor zijn wij altijd ‘up to date’ op alle gebieden binnen de tandheelkunde.

De wachtkamer van tandartspraktijk Kooistra ademt een hele ontspannen sfeer uit. 
Er is een televisie aanwezig zowel in de wachtkamer als de behandelkamers.

De  behandelkamers zijn allemaal strak en modern.
In totaal zijn er 4 behandelkamers en 1 sterilisatiekamer.

Binnen de praktijk beoefenen wij de tandheelkunde in zijn volle omvang.

De specialisaties van de praktijk zijn:

-

Integrale tandheelkunde.

-

Cosmetische tandheelkunde.

-

Orthodontie.

-

Implantologie.

-

Endodontologie.

-

CEREC behandelingen.

-

Kindertandheelkunde.

-

Parodontologie + LASER behandelingen.

 

Onder het kopje ‘Specialisaties’ kunt u meer specifieke informatie lezen over de behandelingen die wij binnen onze praktijk uitvoeren.

Wij hebben met het gehele team van de praktijk ook een gezamenlijk  ‘missie’ en ‘visie’ opgezet:

 

Onze missie is:

Tandartspraktijk Kooistra levert tandheelkundige zorg van kwalitatief hoog niveau ten behoeve van de onder haar behandeling staande patiënten. De praktijk levert deze zorg met deskundige tandartsen en medewerkers die over specifieke kennis en deskundigheid beschikken.

Vertrouwd, kwaliteit en innovatief zijn begrippen die onze missie kenmerkt.

Onze Visie is:

In onze visie is kwaliteit van de geleverde zorg en ook van de dienstverlening een belangrijk speerpunt. Het invoeren van het kwaliteitsmanagement systeem binnen de praktijk zal een belangrijk middel zijn waardoor de focus binnen de praktijk komt te liggen op het continu verbeteren van de kwaliteit van zorg.
Ook het verbeteren van de structuur, het beschrijven van de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden binnen de praktijk zal gedurende het traject worden meegenomen. Met name de taken van medewerkers, de communicatie binnen het team en het planmatig werken aan veranderingen zal verbeterd gaan worden.

Naast continue scholing van het personeel op tandheelkundig gebied stellen wij ook de communicatie met onze patiënten centraal en bouwen wij een relatie op met onze patiënten.
Wij streven naar een hoge patiënttevredenheid. Hierin staat de kwaliteit van de dienstverlening centraal. De patiënten moeten de praktijk als laagdrempelig, toegankelijk en prettig ervaren.

In samenwerking met de patiënt streven we naar een goede functie van het gebit. Waarbij een optimaal behandelplan voor elke patiënt wordt gewaarborgd. Hierbij zijn preventie, duurzame restauratieve tandheelkunde en een optimale esthetiek de speerpunten. In aansluiting hierop worden patiënten altijd ruim geïnformeerd over de behandeling.

De praktijk is zeer innovatief en wil altijd gebruik maken van de nieuwste technologie op het gebied van de mond zorg.

Rapportcijfer 2013 van tandartspraktijk Kooistra : 8,3
Door middel van een patienten enquete ! 

enquete

Tandartspraktijk Kooistra

Reddingiusweg 60
9744 BM Groningen

Tel: 050 553 04 83
Fax: 050 553 00 69

E-mail adres:
 tandartspraktijkkooistra@ziggo.nl

 

Onze Openingstijden

Maandag 08:10 t/m 17.00
Dinsdag 08:10 t/m 17.00
Woensdag 08:10 t/m 17:00
Donderdag 08:10 t/m 17:00
Vrijdag 08:10 t/m 17:00


 

Contact

Heeft u een vraag of wilt u patient bij 
ons worden neemt u dan contact met 
ons op via onderstaand formulier. Wij 
nemen dan contact met u op!

foto
kooistra appelskooistra wachtkamerkooistra wachtkamer lezenkooistra wachtkamer schilderijkooistra wachtkamer telefoon